Jak poznat dobrého zubaře?

mikroskop osetrenie

Znáte to také? Chodíte ke svému zubaři pravidelně na preventivní prohlídky a po 5 minutách v křesle odcházíte s tím, že všechno je v pořádku? Máte dojem, že vám není věnována taková pozornost, jakou by si váš chrup zasloužil? Je vůbec šance odhalit pouhým pohledem za tak krátkou dobu všechny potenciální problémy?

Není prohlídka jako prohlídka

Na západ od našich hranic by takováto 5 minutová prohlídka byla nemyslitelná; v Česku však stále zůstává poměrně běžným modelem. Co všechno by se vlastně při prohlídce mělo vyšetřovat?

Zubní kaz

Nejrozšířenějším onemocněním zubů stále zůstává zubní kaz. Začíná pomalu a nenápadně, dlouho nezpůsobuje žádné potíže a pouhým pohledem jej dlouho nelze diagnostikovat. Když už je později natolik rozsáhlý, že začne bolet nebo v zubu vznikne viditelná „díra“, bývá již často pozdě na šetrné ošetření. Pokud pomineme možnost zabránit kazu v tom, aby vůbec vzniknul, měl by se lékař soustředit na včasné odhalení v počátečním stadiu, aby pacient ze zubu ztratil co nejmenší část. I když moderní výplně dokáží zrekonstruovat i velké defekty, stále platí, že čím je zásah menší, tím delší životnost můžeme u daného zubu čekat.

Rentgen každých 6-24 měsíců

Největším pomocníkem pro včasné odhalení jsou pravidelné preventivní rentgeny. Nejen že dokáží odhalit časná a dobře ošetřitelná stadia zubního kazu, ale vidí i do míst nepřístupných běžnému vyšetření – do mezizubních prostor a pod výplně, kde se kazy vyskytují velmi často. Tyto rentgeny je vhodné dle posouzení lékaře provádět každých 6-24 měsíců.

Vyšetření dásní

Neméně důležitost součástí prohlídky by mělo být podrobné parodontologické vyšetření, které probíhá jako vyšetření dásní na několika místech kolem každého zubu. Jedná se o prevenci parodontitidy (parodontózy), která je nejčastější příčinou ztráty zubů ve středním a vyšším věku. Na jejím počátku stojí nedostatečná hygiena pacienta, která vede k zánětu dásní a posléze i kosti a závěsného aparátu zubu. Tím, jak závěsný aparát a kost ubývají, je zub čím dál méně odolný k zátěži, které musí odolávat, a proces se dále zrychluje. Parodontóza nebolí, pacient o ní často neví a v konečném stadiu, kdy už se zuby začnou viklat, bývá na úspěšnou léčbu zpravidla příliš pozdě. Jednoduché vyšetření trvající přibližně 10 minut přitom dokáže zachytit již počáteční stadia tohoto onemocnění a umožňuje včas zahájit léčbu.

Prohlídka hlavy a krku

Prohlídka začíná u zubů a věnuje se hlavně jim, ale neměla by u nich končit. V oblasti hlavy a krku se může projevit řada jiných onemocnění a pečlivý lékař by je měl být schopen odhalit. Především u starších pacientů a kuřáků by měla být vždy zařazena onkologická prohlídka hlavy a krku, neboť právě zubní lékař je tím, kdo si může případného nádoru všimnout jako první. Neméně důležitou součástí je pak vyšetření sliznic, jazyka, rtů, slinných žláz, ústní spodiny, mízních uzlin a čelistních kloubů.

Seznámení s výsledky

Závěrem lze říct, že za své zdraví je v první řadě každý zodpovědný sám. Roli lékaře nelze přeceňovat ani podceňovat. Měl by být partnerem, který nejen včas řeší vzniklé problémy, ale s pacientem diskutuje o tom, proč vznikly, a co lze dělat pro to, aby se jim do budoucna předešlo. Závěrem prohlídky by měl lékař s pacientem v klidu probrat výsledky všech vyšetření a podrobně mu vysvětlit, co z nich vyplývá.