MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D.

Mysak
Mysak

Zubní lékař

Promoval v roce 2009 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde od začátku roku 2010 působí na oddělení parodontologie a onemocnění ústních sliznic, a kde absolvoval postgraduální studium v oboru parodontologie.

Na 1. lékařské fakultě se jako odborný asistent věnuje pregraduální výuce studentů zubního lékařství, je členem zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na 1. LF. Dále je členem zkušební komise profesních zkoušek České stomatologické komory.

Je držitelem atestace II. stupně z Klinické stomatologie, Osvědčení ČSK praktický zubní lékař parodontolog a Osvědčení ČSK praktický zubní lékař stomatochirurg.

Přednáší na odborných kongresech a je autorem či spoluautorem odborných článků v mezinárodních vědeckých časopisech.