Amalgám a jeho škodlivost

Rtuť tvořící základní součást amalgámu je jedním z nejjedovatějších prvků. V organismu se dlouhodobě hromadí a otrava se projevuje zažívacími obtížemi, padáním vlasů, různými neurologickými a psychickými obtížemi, chudokrevností a řadou dalších poruch. Obavy ze škodlivosti vedly v severských státech dokonce k částečnému či úplnému zákazu používání amalgámu. Jak je to tedy se škodlivostí amalgámu?

Toxicita rtuti bývá někdy označována za hlavní důvod, proč upustit od používání amalgámových výplní. Přestože amalgám dnes již rozhodně není vhodný materiál, zrovna kvůli údajné jedovatosti je zavrhován poněkud neoprávněně.

Rtuť je různě jedovatá podle toho, v jaké formě se nachází. Nejjedovatější jsou organické sloučeniny, za nimi následují anorganické sloučeniny rozpustné ve vodě. Nebezpečné jsou také páry rtuti. Rtuť v čistém kapalném stavu je téměr nerozpustná, a tedy i velmi málo jedovatá. V amalgámu je rtuť pevně chemicky vázaná, téměr se neuvolňuje, a množství vstřebané do organismu z amalgámových výplní je zanedbatelné. Dokonce ani spolknutý kousek amalgámu nepředstavuje žádné riziko otravy.

Možné nebezpečí spočívá spíše v párách rtuti. Ty se při zhotovování výplně uvolňují v průběhu tuhnutí amalgámu. Dále se uvolňují také při odvrtávání amalgámu, kdy se materiál zahřívá na vysokou teplotu, a rtuť se odpařuje. V obou případech se však rtuťových výparů uvolní příliš málo na to, aby byl pacient nějak ohrožen. Nebezpečný je tedy amalgám spíše pro zubního lékaře a sestru, kteří jsou jeho působení vystavováni opakovaně a dlouhodobě.

Největší riziko představuje amalgám pro životní prostředí. Z toho důvodu musí být každá ordinace vybavena odlučovačem amalgámu, který jej zachytí a umožní jeho ekologickou likvidaci bez uvolnění do odpadních vod. Největšího znečišťovatele rtutí představují v současnosti krematoria, která v rámci Evropy vypustí každý rok do ovzduší několik tun rtuti.

Následující stránka: 

   

Kontakty

COOL LOOK s.r.o.

Dobrovského 40, Praha 7


Po - Pá: 8.00 - 20.00

Pohotovost: mimo ordinační hodiny po telefonické dohodě.

tel.: +420 725 961 588


recepce@cool-look.cz


Zobrazit detaily >