Storno poplatky

V anamnestickém dotazníku jste byl/a informován/a řádně a včas uhradit léčbu a služby poskytnuté společnosti COOL LOOK s.r.o. (dále jen ošetření) v souladu s Ceníkem a Storno poplatky vydanými COOL LOOK s.r.o.
Klient (dále jen pacient) je povinen dostavit se v objednaném čase (dále jen rezervace) na sjednané místo poskytovaného ošetření.

 

V PŘÍPADĚ POZDĚ ZRUŠENÉHO TERMÍNU ZE STRANY PACIENTA (tj. MÉNĚ NEŽ 24 HODIN PŘED ZAČÁTKEM REZERVACE), nebo ZMEŠKÁNÍ TERMÍNU PACIENTEM nebo ZRUŠENÍ TERMÍNU LÉKAŘEM/DENTÁLNÍ HYGIENISTKOU PRO POZDNÍ PŘÍCHOD je pacient povinen uhradit částku (dále jen storno poplatek) v závislosti na délce plánovaného času poskytovaného ošetření, a to:
1.250,- Kč /hod. v případě TERMÍN U ZUBNÍHO LÉKAŘE a/nebo
900,- Kč/hod. v případě TERMÍN U DENTÁLNÍ HYGIENISTKY. 

POZDNÍ PŘÍCHOD O 15 A VÍCE MINUT MŮŽE VÉST KE ZRUŠENÍ TERMÍNU REZERVACE OŠETŘENÍ A K ÚČTOVÁNÍ STORNO POPLATKU. Každý případ posoudí lékař/dentální hygienistka individuálně.

V PŘÍPADĚ 3 POZDĚ ZRUŠENEÝCH TERMÍNŮ ZE STRANY PACIENTA nebo 3 ZMEŠKANÝCH TERMÍNŮ PACIENTEM nebo 3 ZRUŠENÍ TERMÍNU LÉKAŘEM / DENTÁLNÍ HYGIENISTKOU PRO POZDNÍ PŘÍCHOD MŮŽE BÝT PACIENT VYLOUČEN ZE ZUBNÍ ORDINACE.

V PŘÍPADĚ, ŽE SE PACIENT NEDOSTAVÍ NA 1 TERMÍN OŠETŘENÍ NEBO STORNUJE 2 ČI VÍCE HODINOVÝ TERMÍN, JE POVINEN ZAPLATIT ZÁLOHU AŽ DO VÝŠE 100% NA OŠETŘENÍ A TO PŘEDTÍM, NEŽ MU BUDE NABÍDNUT A REZERVOVÁN DALŠÍ TERMÍN.

Vysvětlení:

Všechny termíny jsou rezervovány pro konkrétního pacienta, v tomto čase není možné ošetřit nikoho jiného. Zmeškaný nebo pozdě zrušený termín tedy pro ordinaci představuje nejen časovou ztrátu.

Pacient může termín zrušit jedním z těchto způsobů: osobně, telefonicky, formou sms na čísle +420 725 961 588, e-mailem na recepce@cool-look.cz. Převzetí informace o zrušení musí být ze strany ordinace potvrzeno. 

Informace ohledně pozdního příchodu a opožděného začátku poskytované služby:
Většinu ošetření není možné urychlit či zkrátit. Každé ošetření je různě náročné a vyžaduje individuální přístup. Aby bylo ošetření provedeno s maximální péčí dle nejlepšího vědomí a svědomí je nutné, aby se pacient na ošetření dostavil včas, či s krátkým časovým předstihem. Včasný příchod pacienta na ošetření je nutný také proto, aby pacienti, kteří jsou objednáni následně, nemuseli čekat.

PROSÍME VÁS O POCHOPENÍ A OMLOUVÁME SE V PŘÍPADĚ, ŽE MÁME ZPOŽDĚNÍ S OŠETŘENÍM PACIENTA PŘED VÁMI. LÉKAŘ NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA NEPLÁNOVANOU ČI JINOU ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACI, KTERÁ SE MŮŽE PŘI LÉKAŘSKÉM ČI CHIRURGICKÉM ZÁKROKU VYSKYTNOUT.