Parodontologie

5
5

Parodontologie se zabývá léčbou onemocnění závěsného aparátu zubu (parodontu).

Jedním z nejčastějších onemocnění zubů je parodontitis (lidově označována jako paradentóza nebo parodontóza). Toto zánětlivé onemocnění se projevuje tvorbou parodontálních chobotů, které si můžeme představit jako úzké štěrbiny mezi kořenem zubu a kostí čelisti. V těchto štěrbinách se drží bakterie a vyvolávají zánět, který vede ke ztrátě kosti a postupnému uvolňování zubu ze zubního lůžka, což se v pokročilém stádiu projeví pohyblivostí zubu a v konečné fázi může dojít i k jeho samovolnému vypadnutí. Parodontitis přispívá k rozvoji řady systémových onemocnění jako např. kardiovaskulární onemocnění a diabetes mellitus (cukrovka).

Léčba parodontitidy závisí na spolupráci pacienta, parodontologa, dentální hygienistky a praktického zubního lékaře. Zásadní je perfektní ústní hygiena pacienta a pravidelné ošetření u dentální hygienistky. Při něm se kontroluje správnost pacientova čištění a odstraňuje se zubní kámen nad dásní i pod dásní, který funguje jako nosič bakterií. U lehčích případů to může být veškerá potřebná léčba. V těžších případech je nutná intervence specialisty parodontologa pomocí různých operačních metod, které mají za cíl zastavit nebo alespoň zpomalit postup parodontitidy a eliminovat parodontální choboty, které se po dosavadní léčbě nezhojily.  Moderní operační přístupy zahrnují v přesně určených případech i použití materiálů umožňujících doplnění chybějící kosti ztracené v průběhu onemocnění.

Mezi další onemocnění závěsného aparátu zubu patří obnažování zubních krčků / kořenů (gingivální recesy). Toto nezánětlivé onemocnění je závislé na mnoha faktorech. Některé z nich nelze ovlivnit, jsou dány geneticky jako např. tloušťka dásně a struktura kosti obklopující kořen zubu. Jiné faktory, např. úroveň ústní hygieny, kouření, postavení zubů v kosti, stravovací návyky, stres, ovlivnit lze. Léčba obnažených zubních krčků musí být komplexní, aby bylo dosaženo co nejstabilnějších výsledků a často se jedná o léčbu mezioborovou, na které se podílí současně parodontolog, praktický zubní lékař a ortodontista. Je nutné mít na paměti, že určité obnažování krčků je přirozeným projevem stárnutí, podobně jako tvorba vrásek, a i když je mnohdy dokážeme zpomalit nebo „vrátit o několik let zpátky“, úplně zastavit tento proces nelze.