Storno podmínky a poplatky

Rozvoj zubního lékařství přinesl nové léčebné postupy a materiály, které splňují čím dál větší zdravotní i estetické nároky. Důraz je kladen na šetrnost ošetření včetně bezbolestnosti i na dlouhodobou životnost odevzdané práce. S tím úzce souvisí také časová náročnost daných výkonů. 

Garantujeme hi-tech přístroje, profesionální servis, moderní postupy, ošetřujeme standardně ve znecitlivění. Naši lékaři a hygienistky na Vás budou mít dostatek času, aby se vše provedlo s náležitou pečlivostí.

V anamnestickém dotazníku jste byl/a informován/a řádně a včas uhradit léčbu a služby poskytnuté společnosti COOL LOOK s.r.o. (dále jen ošetření) v souladu s Ceníkem a Storno poplatky vydanými COOL LOOK s.r.o.

Klient je povinen dostavit se v objednaném čase (dále jen rezervace) na sjednané místo poskytovaného ošetření.

V případě pozdě zrušeného náhradního termínu ze strany klienta (tj. méně než 48 hodin před začátkem rezervace), nebo zmeškání termínu klientem nebo zrušení termínu lékařem/dentální hygienistkou pro pozdní příchod je klient povinen uhradit storno poplatek v závislosti na délce plánovaného času poskytovaného ošetření, a to:
2.500,- Kč/hod. v případě termínu u zubního lékaře,
1.000,- Kč/hod. v případě termínu u dentální hygienistky.
Vysvětlení:
Klient obdrží 2 dny před plánovaným termínem sms upozornění o blížícím se termínu ošetření. Plánovaný termín potvrdí odpovědí na upozorňující sms zprávu nejpozději do 24 hod. nebo termín zruší nejpozději 48 hodin před plánovaným ošetřením. V případě nepotvrzení termínu ze strany klienta může být termín klienta rezervován pro jiného klienta.

Klient může termín zrušit jedním z těchto způsobů: osobně, telefonicky, formou sms na čísle +420 725 961 588, e-mailem na recepce@cool-look.cz. Převzetí informace o zrušení termínu musí být ze strany ordinace potvrzeno, jinak se má za platný. 

Jak může náhle onemocnět zubní lékař nebo dentální hygienistka, tak chápeme, že může náhle onemocnět i klient. Z tohoto důvodu může klient zmeškat 1 plánovanou rezervaci termínu bez postihu.

Pozdní příchod o 10 a více minut může vést ke zrušení termínu rezervace ošetření a k účtování storno poplatku. Každý případ posoudí lékař/dentální hygienistka individuálně.

V případě, že se klient nedostaví na náhradní termín ošetření nebo pozdě stornuje 2 či více hodinový termín, je povinen zaplatit zálohu až do výše 100% na ošetření a to předtím, než mu bude nabídnut a rezervován další termín.
Vysvětlení:
Všechny termíny jsou rezervovány pro konkrétního klienta, v tomto čase není možné ošetřit nikoho jiného. Zmeškaný nebo pozdě zrušený termín tedy pro ordinaci představuje nejen časovou ztrátu.

V případě 3 pozdě zrušených termínů ze strany klienta nebo 3 zmeškaných termínů klientem nebo 3 zrušení termínu lékařem/dentální hygienistkou pro pozdní příchod může být klient vyloučen ze zdravotní starostlivosti.

Většinu ošetření není možné urychlit či zkrátit. Každé ošetření je různě náročné a vyžaduje individuální přístup. Aby bylo ošetření provedeno s maximální péčí dle nejlepšího vědomí a svědomí je nutné, aby se klient na ošetření dostavil včas, či s krátkým časovým předstihem. Včasný příchod klienta na ošetření je nutný také proto, aby klienti, kteří jsou objednáni následně, nemuseli čekat.

PROSÍME VÁS O POCHOPENÍ A OMLOUVÁME SE V PŘÍPADĚ, ŽE MÁME ZPOŽDĚNÍ S OŠETŘENÍM KLIENTA PŘED VÁMI. LÉKAŘ NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA NEPLÁNOVANOU ČI JINOU ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACI, KTERÁ SE MŮŽE PŘI LÉKAŘSKÉM ČI CHIRURGICKÉM ZÁKROKU VYSKYTNOUT.