Zubní korunka

korunka
korunka

Jedná se o protetický výrobek, který tvoří umělý plášť ošetřovaného zubu. Svým tvarem a barvou zcela věrně napodobuje původní zub.

Keramickými zubními korunkami lze nahradit endodonticky ošetřené, či jinak poškozené zuby, kterým zůstal zachovaný kořen. Pokud zub chybí celý, používáme umělou zubní korunku jako součást zubního implantátu. Tato varianta je nejlepším řešením při úplné ztrátě zubu jak po stránce estetické, tak i funkční. Na rozdíl od fazet a overlayí nahrazují korunky zub jako celek.

Jak to probíhá?

Ošetření provádíme v lokální anestezii. Zub zbrousíme na pahýl s přesným schůdkovým zakončením. Uděláme přesný otisk zubu a vybereme barevný odstín. (Pro mezičas lze udělat provizorní pryskyřičnou korunku).  V zubní laboratoři se pak podle otisku zhotoví definitivní korunka. Při následující návštěvě provizorní korunku sejmeme a nafixujeme definitivní korunku, která může být celokeramická nebo metalokeramická, u které je kovové jádro obaleno keramickým vnějším pláštěm. Přesná korunka zub plně rehabilituje a pacient ji vnímá jako svoji vlastní. Péče o korunku je velmi podobná péči o vlastní zuby, dodržování pečlivé ústní hygieny je nutností.