Zubní implantáty

Zubní implantáty

implantat
implantat

Jedná se o umělé náhrady chybějících zubů, které jsou umístěné přímo v čelisti. Zubní implantáty jsou nejmodernějším způsobem, jak doplnit chybějící vlastní zuby v jakémkoli rozsahu. Pro pacienta se jedná o nejkomfortnější řešení v oblasti zubních náhrad.

Zubní implantáty fungují jako umělé zubní kořeny, na které jsou následně nasazeny korunky nebo můstky. Je nimi možno nahradit jednotivé zuby nebo dokonce i celý zubní oblouk. Mohou sloužit také k ukotvení snímatelných náhrad v případě bezzubé čelisti. Pro tento účel obvykle stačí zavedení 2-4 implantátů. Náhrada se v takovém případě na implantáty "zacvakne" a spolehlivě drží na svém místě.

Jak to probíhá?

Pro zavedení implantátu je potřeba dostatek kostní tkáně, kterou je v případě její absence nutné chirurgicky přenést z jiné části ústní dutiny. Tato příprava čelisti se nazývá augmentace. Je nezbytná pro zajištění stability implantátu a zároveň zachování estetiky. V rámci konzultace zhotovujeme trojrozměrný rentgenový snímek (CBCT), na kterém můžeme přesně analyzovat místo, do kterého má být implantát zaveden. Pokud při vyšetření zjistíme, že pro implantaci není dostatek kosti nebo měkkých tkání, je součástí plánu jejich doplnění. Ve vzácných případech může z důvodu nepříznivých poměrů dojít i k tomu, že místo implantátů doporučujeme jiné řešení.

Samotný zákrok provádíme v lokální anestezii, která znecitliví operovanou část Vaší ústní dutiny zhruba na 2 hodiny. Provedeme drobný řez, čímž se odkryje kost v místě, kde budeme zubní implantát zavádět. Pomocí speciálních rotačních nástrojů kalibrovaných podle zvoleného implantátu do kosti navrtáme otvor, do kterého našroubujeme vybraný implantát. Na závěr místo opět sešijeme a provedeme rentgenovou kontrolu správnosti zavedení implantátu. Časová náročnost samotného nekomplikovaného výkonu se pohybuje kolem jedné hodiny. Po jednoduchém zavedení implantátů jsou minimální pooperační obtíže. Prví dva dny se může objevit citlivost v daném místě. V případě doplnění kosti nebo měkkých tkání je hlavní pooperační komplikací otok, který může trvat zhruba 6 dní.

Šroubovat nemusí jen řemeslník

Po zavedení se implantát vhojuje do kosti, tato fáze zpravidla trvá 3 měsíce. Po zahojení se opatřuje korunkou nebo jinou protetickou prací, takže výsledkem je dokonalá rehabilitace všech funkcí zubu. Zubní implantáty jsou vyrobeny z titanu, případně z kombinace titanu a zirkonoxidu.

Péče o zubní implantáty

Po samotném ošetření je důležité i nadále o zubní implantát náležitě pečovat, aby jeho vhojení proběhlo bez komplikací. Předpokladem je dentální hygiena a čištění implantátů pomocí speciálního zubního i mezizubního kartáčku, případně dentální nitě. Podrobnější informace týkající se správného čištění chrupu Vám poskytne naše dentální hygienistka a lékař.

Náš lékař bude při dalších návštěvách sledovat stav implantátu, aby případné odhalil komplikace, protože pouze účinná a včasná terapie zaručí dlouhodou životnost zubního implantátu. Rovněž je pro jeho stabilitu vhodné vyvarovat se kouření, časté konzumaci tvrdých potravin a dodržovat pečlivou péči o zuby.